Practical Ielts Strategies: Test Practice Book

SKU: 1593656125
Chia sẻ:

90.000

Trên hết, cuốn sách Practical Ielts Strategies: Test Practice Book mang tính thực tế và chiến lược (như tên gọi), và mục đích cụ thể là mang lại cho bạn số điểm cao nhất mà bạn có thể đạt được.

Cuốn sách này có:

đánh giá về một số chiến lược đọc

câu trả lời mẫu cho tất cả các câu hỏi viết, kèm theo nhận xét, phân tích và từ vựng bổ sung

câu trả lời mẫu cho một số câu hỏi trong phần đầu tiên của Bài kiểm tra Nói, tương tự với các nhận xét, phân tích và từ vựng bổ sung.

kịch bản nghe

 

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay