Succeed Flyers 2018 – 8 Practice Tests

SKU: 1557491081
Chia sẻ:

168.000

“Flyers 8-Succeed In Cambridge English là giáo trình học tiếng Anh rất hiệu quả dành riêng cho các học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Giáo trình này bao gồm 8 bài kiểm tra giúp học sinh làm quen với các dạng câu hỏi và dạng bài tập mà các em có thể gặp trong bài thi thực tế. Mỗi bài kiểm tra thực hành bao gồm các phần nghe, nói, đọc và viết, cung cấp đánh giá toàn diện về kỹ năng tiếng Anh của học sinh.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay