Click Start International Edition Learner’s Book 8

SKU: 1680605908
Chia sẻ:

219.000

Cuốn sách Click Start International Edition Learner’S Book 8 dành cho người học này sẽ dựa trên sự hiểu biết của bạn về HTML, phát triển kỹ năng lập trình của bạn với Python và giới thiệu cho bạn về MS Access và OpenOffice.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay