Click Start International Edition Learner’s Book 1

SKU: 1680602856
Chia sẻ:

98.000

Giới thiệu cho người học các khái niệm lập trình và giúp họ phát triển các kỹ năng CNTT-TT với loạt bài này dành cho trẻ 5-14 tuổi. Họ sẽ phát triển kỹ năng lập trình của mình thông qua phần giới thiệu về MSW Logo, Scratch, QB64, HTML, JavaScript và Python cũng như học phần mềm Microsoft Office thiết yếu bao gồm Word, Excel và PowerPoint.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay