Cambridge Young Learner English Test Starters 1

SKU: 1557673750
Chia sẻ:

50.000

Những bài kiểm tra thực hành này của Cambridge ESOL được thiết kế để đánh giá trình độ tiếng Anh của học sinh tiểu học từ 7-12 tuổi. Được cập nhật để phản ánh những thay đổi năm 2007, chúng cung cấp bước đầu tiên hướng tới các kỳ thi bộ chính của Cambridge ESOL 

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay