Cambridge Key English Test (Ket) 1 With Answers

SKU: 1558056347
Chia sẻ:

55.000

Cambridge Key English Test 1 (KET) là trình độ tiếng Anh cơ bản trong hệ thống các cấp độ đánh giá trình độ tiếng Anh dành cho người học tiếng Anh không phải là người bản xứ, được phát triển bởi UCLES (University of Cambridge Local Examinations Syndicate – Trung tâm khảo thí địa phương của Đại học Cambridge) đề xuất.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay