Cambridge English Flyers 1 Student’s Book: Authentic Examination Papers 2018

SKU: 1590919304
Chia sẻ:

79.000

Bộ giáo trình 3 cấp độ Authentic Exams: Starters, Movers, Flyers là các tài liệu giảng dạy và học tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học do Đại học Cambridge phát triển. Giáo trình biên soạn các bài kiểm tra mẫu mà giáo viên có thể tham khảo và sử dụng để giúp học sinh tiểu học hình thành và phát triển các kỹ năng tiếng Anh.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay