Winning At Ielts Listening

SKU: 1593655952
Chia sẻ:

105.000

Sách Winning at IELTS Listening của tác giả Li Ya Bin. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách là luyện nghe theo chủ đề, tập trung sâu vào các chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay