Speak Now 4 Workbook

SKU: 1561352291
Chia sẻ:
Bộ: Speak Now

29.000

Tự tin giao tiếp với Speak Now, là khóa học nói bốn cấp độ nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp của Học sinh cả trong và ngoài lớp học. Mọi hoạt động trong Speak Now đều bao gồm phần nói. 

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay