Solution Grade 6

SKU: 1558288836
Chia sẻ:

178.000

“Solutions” dành cho học sinh trung học, từ cấp độ A1 đến C1 theo Khung chuẩn Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR). Cụ thể, “Solutions” Grade 6 phù hợp với học sinh ở trình độ A1; Grade 7 cho trình độ A2; Grade 8 cho trình độ B1; và Grade 9 phù hợp với học sinh ở trình độ B2.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay