Skills For The Toeic Test Speaking And Writing

SKU: 1596859446
Chia sẻ:

100.000

Sách Skills for the TOEIC Test – Writing and Speaking phù hợp với người học có trình độ tiếng Anh cơ bản từ A1-A2.

Mỗi đơn vị bài học được trình bày theo cấu trúc 4 phần: từ giới thiệu chung, phân tích ví dụ, đưa ra chiến lược làm bài cho đến các câu hỏi thực hành – từ lý thuyết đến ứng dụng.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay