Ielts Writing Strategies For The Ielts Test

SKU: 1593599688
Chia sẻ:

78.000

Cuốn sách bao gồm 5 phần: Tổng hợp các bài viết mẫu, giúp người đọc hình dung được một bài viết theo “tiêu chuẩn” của bài thi IELTS Writing.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay