Oxford Discover Science 5 Student Book 2Nd Edition

SKU: 1691716564
Chia sẻ:

150.000

Oxford Discover Science là bộ sách khoa học sáu cấp độ bằng tiếng Anh Mỹ dành cho người học tiếng Anh tiểu học. Nguyên tắc hướng dẫn của Oxford Discover Science là khoa học không chỉ là tập hợp các dữ kiện hoặc quy trình dành riêng cho các chuyên gia. Đúng hơn, khoa học là một phương pháp thú vị và thú vị để hiểu thế giới chúng ta đang sống.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay