Our World 1 Phonics (American English)

SKU: 1560844926
Chia sẻ:

79.000

Các hoạt động trong chương trình sẽ giúp trẻ hoàn thiện ngữ âm, phát triển các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết và Đánh vần đồng thời giúp trẻ vận dụng tiếng Anh vào thực tế như: nghe từ. mới, phân tích âm thanh, viết chữ và ngược lại, nhìn chữ viết, phân tích âm thanh và đọc chữ.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay