Mindset For Ielts Foundation Teacher’s Book

SKU: 1560873391
Chia sẻ:

99.000

Mỗi cuốn sách trong bộ sách tương ứng với mỗi cấp độ khác nhau:

  • Foundation: target band 4.5
  • Level 1: target band 5.5
  • Level 2: target band 6.5
  • Level 3: target band 7.5
Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay