Macmillan – Beyond A1+ Student’s Book

SKU: 1598869280
Chia sẻ:

120.000

Beyond là khóa học gồm 6 cấp độ dành cho thanh thiếu niên, từ A1+ đến B2. Khóa học dựa trên bản đồ chi tiết về CEFR và các kỳ thi quốc tế. Nó cung cấp một giáo trình toàn diện cho bốn kỹ năng thông qua việc phát triển có hệ thống các kỹ năng phụ và chiến lược ngôn ngữ. Chuỗi kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi bổ sung thêm một khía cạnh mới cho việc giảng dạy ngôn ngữ trong lớp học trung học.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay