Longman Academic Writing Series Volume 1

SKU: 1598857913
Chia sẻ:

199.000

Bộ sách cung cấp phương pháp tiếp cận từng bước hướng dẫn học sinh trong suốt quá trình viết. Giải thích và trình bày rõ ràng giúp học sinh áp dụng các khái niệm và quy tắc chính. Sự phát triển chặt chẽ về cấu trúc câu, ngữ pháp và cơ chế sẽ cải thiện kỹ năng viết.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay