Listen Carefully

SKU: 1657526465
Chia sẻ:

40.000

Listen Carefully là cuốn sách luyện thi IELTS dành cho học sinh, sinh viên có trình độ tiếng Anh sơ cấp. Trình độ sơ cấp (A2) tương đương IELTS 3.5 theo thang điểm IELTS của Hội đồng Anh.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay