Improve Your Skills: Listening & Speaking For First Student’s Book With Key

SKU: 1609405624
Chia sẻ:

120.000

Improve Your Skills: Listening & Speaking For First Student’s Book With Key – Chuẩn bị cho học sinh các bài kiểm tra Nghe và Nói đầu tiên. Cuốn sách này nhằm mục đích phát triển các kỹ năng, ngôn ngữ và kỹ thuật kiểm tra cần thiết để đạt được thành công trong kỳ thi thông qua việc tập trung vào phát âm và thực hành bài thi.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay