Ielts Write Right – Master Ielts 5

SKU: 1680766863
Chia sẻ:

109.000

Cuốn sách IELTS Write Right – Master IELTS 5 là tài liệu giúp những người đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS nâng cao kỹ năng làm bài thi IELTS Writing. Sách cung cấp những cấu trúc câu hay, phương pháp để bạn nâng cao sự liên kết giữa các câu và đoạn văn, đồng thời mở rộng vốn từ vựng của mình.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay