Get Ready For Movers 2Nd Edition (2018 Edition): Teacher’s Book

SKU: 1560040531
Chia sẻ:

150.000

Get Ready For Flyers 2Nd Edition là một cuốn sách giáo trình tiếng anh toàn diện nhằm giúp các bạn nhỏ chuẩn bị và nắm vững các kỹ năng cần thiết để tham gia kỳ thi Flyers. Quyển sách này cung cấp các bài tập, hoạt động và tài liệu thú vị giúp các bạn nhỏ rèn luyện từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay