Complete Preliminary For Schools Workbook Without Answers For The Revised Exam From 2020

SKU: 1624090694
Chia sẻ:

45.000

Cuốn sách phù hợp với độ tuổi từ 12-15 tuổi,  với trình độ từ cấp 2 phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và từ vựng. Sách bài tập không có đáp án cung cấp thêm các bài thực hành về ngôn ngữ và từ vựng được giới thiệu trong Sách dành cho học sinh.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay