Collins Get Ready For Ielts Speaking

SKU: 1560890631
Chia sẻ:

55.000

Với 12 units được phân loại cẩn thận dành cho học sinh tiền trung cấp, tất cả đều có ví dụ rõ ràng và 4 units ôn tập để kiểm tra và củng cố ngôn ngữ và kỹ năng chính. Bộ sách Collins Get Ready for IELTS cực kì thích hợp cho việc tự học và sử dụng trong lớp học.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay