Close-Up B1: Student’s Book (Level B1)

SKU: 1560480147
Chia sẻ:

168.000

Close-Up B1: Student’s Book (Level B1) tập trung vào các chủ đề phù hợp và mang tính toàn cầu, đồng thời tích hợp chương trình giảng dạy gồm bốn kỹ năng, bao gồm nghe, nói, đọc và viết. Nội dung khóa học được thiết kế nhằm chuẩn bị cho học viên tham gia các kỳ thi quốc tế, phù hợp cho cả việc giảng dạy trên lớp và tự học.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay