Cambridge Primary Science Learner’s Book 1: Stage 1

SKU: 1558431112
Chia sẻ:

60.000

Cambridge Primary Science 1: Cấp độ này được thiết kế nhằm giới thiệu các khái niệm khoa học cơ bản cho học sinh nhỏ tuổi. Tài liệu ở cấp độ này có sẵn ở các định dạng như sách điện tử, sách bìa mềm và gói in/trực tuyến. Họ phục vụ học sinh ở cấp Tiểu học 1, cung cấp tài liệu thú vị để phát triển hiểu biết về khoa học của các em.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay