Cambridge Lower Secondary Global Perspectives: Learner’S Skills Book Stage 7

SKU: 1659336740
Chia sẻ:

215.000

Cambridge Lower Secondary Global Perspectives: Learner’s Skills Book Stage 7 được thiết kế bằng hình ảnh, bảng biểu và hình ảnh minh họa sáng tạo, giúp học sinh dễ dàng hiểu và ghi nhớ kiến thức. Cuốn sách cũng cung cấp danh sách kiểm tra theo dõi tiến độ và các công cụ đánh giá, giúp học sinh theo dõi tiến độ và đánh giá thành tích.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay