Cambridge Global English 4 Activity Book: Stage 4

SKU: 1560370331
Chia sẻ:

40.000

“Cambridge Global English” (1-6) là khóa học Tiểu học gồm sáu cấp độ theo Khung chương trình giảng dạy tiếng Anh tiểu học Cambridge như ngôn ngữ thứ hai do Cambridge English Language Assessment phát triển. Sách Hoạt động 1 cung cấp các hoạt động thực hành bổ sung để củng cố các kỹ năng ngôn ngữ và nội dung tài liệu được giới thiệu trong Sách Người học 1. Chín đơn vị tương ứng với các chủ đề, văn bản và ngôn ngữ đầu vào của Sách Người học 1 với mỗi bài học trong Sách Người học được hỗ trợ bởi hai trang trong Sách Hoạt động . Việc học tập được củng cố thông qua các hoạt động được khung rõ ràng trong mục tiêu ‘I can’ của khóa học, cơ hội cá nhân hóa và công việc sáng tạo cũng như mức độ thách thức cao hơn để hỗ trợ sự khác biệt. Mỗi bài học trong Sách hoạt động đều kết thúc bằng một bài kiểm tra, giúp người học đánh giá sâu hơn. Cấp độ CEFR: hướng tới A1.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay