Succeed In Ielts: Speaking & Vocabulary

SKU: 1593655933
Chia sẻ:

45.000

  • Cuốn sách Succeed In Ielts: Speaking & Vocabulary phân tích tất cả các bài viết IELTS Tổng quát và IELTS Học thuật khác nhau, đồng thời tập trung vào từ vựng liên quan, cách đăng ký, người đọc mục tiêu, điểm ngữ pháp và ngôn ngữ thích hợp.
  • Nó cũng bao gồm một phần về Bài luận, vì đây là bài viết được chia sẻ trong cả Học phần IELTS và một phần khác về thư dành cho thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi IELTS Đào tạo Tổng quát.
  • Các câu trả lời mẫu cùng với các câu trả lời mẫu của thí sinh ở nhiều cấp độ khác nhau cùng với nhận xét của giám khảo cũng được đưa vào.

 

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay