15 Days’ Practice For Ielts Reading

SKU: 1593599738
Chia sẻ:

80.000

Cung cấp kiến thức đầy đủ về IELTS Reading: From Day 1 to Day 15, 15 Days Practice for IELTS Reading cung cấp cho người đọc những kiến thức tổng quát về IELTS Reading, các dạng câu hỏi IELTS Reading, bài tập luyện từng dạng và Progressive test ở cuối sách.
Đáp án đầy đủ: Dù là ví dụ minh họa, bài tập luyện hay bài test cuối sách, 15 Days Practice for IELTS Reading đều cung cấp đáp án đầy đủ và chi tiết.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay