Practical Ielts Speaking

SKU: 1593656034
Chia sẻ:

85.000

Đặc trưng Practical Ielts Speaking

  • Các chủ đề cập nhật nhất trong IELTS Nói
  • Câu trả lời được đề xuất cho tất cả các câu hỏi
  • Từ vựng hữu ích có tiếng Việt tương đương
  • Tài liệu đọc bổ sung liên quan đến chủ đề được phân loại

 

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay