Oxford Discover: Grammar 3

SKU: 1558949654
Chia sẻ:

105.000

Cuốn sách này trình bày ngữ pháp thông qua ngữ cảnh, hướng dẫn học sinh khám phá ý nghĩa. Nó kết hợp phương pháp khám phá có hướng dẫn này với thực hành sâu rộng dựa trên biểu mẫu, đảm bảo rằng học sinh có tất cả kiến ​​thức cần thiết để sử dụng ngữ pháp tiếng Anh một cách tự tin và chính xác.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay