Oxford Discover 2: Student Book 2Nd Edition

SKU: 1599124912
Chia sẻ:

160.000

Oxford Discover 2: Student Book 2Nd được xây dựng dựa trên phương pháp đã được thử nghiệm, phát triển các Kỹ năng Thế kỷ 21 về tư duy phê phán, giao tiếp, hợp tác và sáng tạo để chuẩn bị cho học sinh đạt được thành công trong tương lai ở cấp tiểu học và hơn thế nữa.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay