Model Essays For Ielts Writing

SKU: 1593656100
Chia sẻ:

100.000

Model essays for IELTS Writing” giúp bạn có thể dễ dàng nắm bắt các dạng bài IELTS writing task 1 và task 2 theo chương trình thi hiện hành. Sau khi từng chủ đề, bài mẫu đã được phân tích và hướng dẫn cụ thể cách viết trong IELTS Writing task 2 sẽ có hệ thống bài tập, dàn ý giúp người học dễ dàng hình thành lập luận, tư duy logic để tránh sai sót.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay