Macmillan Science 4 Pupil’s Book

SKU: 1560733095
Chia sẻ:

128.000

Macmillan Science là khóa học sáu cấp độ mới dành cho trẻ em học khoa học bằng tiếng Anh. Phát triển kiến thức về khoa học, lịch sử và địa lý của trẻ cũng như cung cấp sự phát triển có hệ thống các kỹ năng tiếng Anh. Các hoạt động này rất đa dạng trong cách tiếp cận nhằm mang lại động lực thúc đẩy việc học của trẻ.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay