Ielts Writing For Success

SKU: 1593656109
Chia sẻ:

150.000

Giới thiệu về cấu trúc sách IELTS Writing for Success

Cuốn sách gồm 3 phần chính tập trung vào những ai thi phần thi Viết

Gồm 3 part

Part 1 gồm 6 bài: gồm các đề miêu tả biểu đồ trong Writing Task 1. Mỗi dạng bài sẽ giới thiệu sơ lược về một loại biểu đồ các yêu cầu và hướng dẫn cách làm bài đáp ứng bốn tiêu chí chấm điểm thông qua các dạng bài tập nhỏ.

Part 2 gồm 7 bài: 7 dạng đề trong Writing Task 2, hướng dẫn từng bước để viết một bài luận sao đạt đủ 4 tiêu chí chấm điểm cùng các bài tập sát với các chủ đề thường gặp trong Task 2.

Part 3 hồm 6 đề thi mẫu: 6 bài thực hành thi IELTS Writing được lấy từ những đề thi thực tế những năm gần đây kèm đáp án

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay