Ielts Ideas And Vocabulary

SKU: 1593598081
Chia sẻ:

25.000

IELTS Ideas and Vocabulary được viết ra để giải quyết những khó khăn ý tưởng và từ vựng viết bài IELTS. Tài liệu cung cấp cho người học những ý tưởng liên quan đến các chủ đề IELTS phổ biến; họ cũng hỗ trợ người học trong việc phát triển và thể hiện ý tưởng và quan điểm của riêng mình.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay