Everybody Up 2Nd Edition: Workbook 6

SKU: 1558865378
Chia sẻ:

30.000

Cung cấp thêm thực hành để củng cố Từ điển hình ảnh trong sách Workbook (Cấp độ 1-4) giúp thực hành từ vựng Hướng dẫn tham khảo ngữ pháp (Cấp độ 5-6) cung cấp nhiều thực hành hơn và cho phép học sinh và giáo viên kiểm tra các quy tắc ngữ pháp

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay