English World 1 Pupil’s Book

SKU: 1561444755
Chia sẻ:

112.000

English World kết hợp phương pháp thực hành tốt nhất với các tính năng cải tiến mới cho lớp học hiện đại. Hoạt động học tập tích cực của cả lớp được hỗ trợ bởi các áp phích sinh động và các hoạt động tương tác trên DVD-ROM. Bài tập ngữ pháp và kỹ năng kỹ lưỡng được áp dụng trong bối cảnh tự nhiên của thế giới thực, thông qua các cuộc đối thoại và tài liệu ngoại khóa. English World cung cấp gói học hoàn chỉnh cho giáo viên và học sinh ngày nay.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay