Collins – Reading For Ielts By Els Van Geyte

SKU: 1583694394
Chia sẻ:

59.000

Sách Collins Reading for IELTS là cuốn sách lý tưởng cho những người học có điểm 5 – 5,5 đang hướng tới điểm 6 trở lên trong bài kiểm tra IELTS (cấp độ CEF B1 trở lên).

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay