Cambridge English Movers 4 Student’s Book: Authentic Examination Papers 2022

SKU: 1654848933
Chia sẻ:

85.000

Bộ sách Movers là sách dành cho học sinh có trình độ A1 theo khung CEFR, tương ứng với học sinh đã có trình độ tiếng Anh ở mức vừa phải. Ở cấp độ này, học sinh nên tiếp tục mở rộng vốn từ vựng và ngữ pháp, đồng thời khuyến khích học sinh sử dụng tiếng Anh trong các tình huống thực tế.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay