Cambridge English Empower A2 Elementary Student’s Book 1St

SKU: 1592056612
Chia sẻ:

140.000

Giáo trình Cambridge English Empower là giáo trình tiếng Anh chuẩn của Cambridge theo Khung tham chiếu Châu u – CEFR (A1 – C2). Empower sử dụng phương pháp học ngoại ngữ mới (tăng cường hoạt động trải nghiệm), công nghệ mới (sử dụng trí tuệ nhân tạo để rèn luyện kỹ năng nói và viết), tài liệu học tập phong phú, sinh động và sử dụng ngôn ngữ và bối cảnh thực tế.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay