Cambridge Checkpoint Mathematics Coursebook 9

SKU: 1560562776
Chia sẻ:

169.000

Được viết bởi các tác giả có uy tín cao, bộ Toán học Cambridge Checkpoint cung cấp một nguồn tài nguyên có cấu trúc toàn diện gồm các ví dụ thực tế chỉ cho học sinh cách giải quyết các vấn đề khác nhau và nhiều câu hỏi bài tập giúp học sinh chuẩn bị cho các loại câu hỏi khác nhau mà các em sẽ gặp trong bài kiểm tra Checkpoint.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay