Activate B2 Teacher’s Book

SKU: 1564129837
Chia sẻ:

98.000

Sách dành cho giáo viên bao gồm phần tổng quan về ngữ pháp mục tiêu, từ vựng và kỹ năng làm bài thi, giảng dạy chi tiết và ghi chú về văn hóa cho từng phần của Sách dành cho học sinh bao gồm câu trả lời và tập lệnh âm thanh cũng như các ý tưởng bổ sung để mở rộng bài học.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay