Academy Stars 3 Workbook

SKU: 1559200480
Chia sẻ:

55.000

Sách Academy Stars 3 Workbook cung cấp bài thực hành bằng văn bản theo từng bài học về các dạng cấu trúc, từ vựng cốt lõi cũng như kỹ năng đọc và viết để củng cố nội dung Sách dành cho Học sinh. Các hoạt động hấp dẫn, phù hợp với ngữ cảnh làm cho việc thực hành ngôn ngữ trở nên có ý nghĩa và có mục đích, đồng thời việc thực hành viết được thiết kế đặc biệt sẽ hỗ trợ học sinh ở mọi cấp độ viết một cách độc lập.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay