Academic Writing Practice For Ielts

SKU: 1593656080
Chia sẻ:

100.000

Sách Academic Writing Practice For Ielts dành cho band 5.0 – 6.0 IELTS trở lên, giúp nâng cấp vốn từ vựng và bài viết học thuật. Vì vậy, nó phù hợp với những bạn đã có kiến thức cơ bản về tiếng Anh và muốn tìm hiểu, học cách làm bài thi IELTS Writing.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay