31 High-Scoring Formulas To Answer The Ielts Speaking Questions

SKU: 1593656028
Chia sẻ:

95.000

31 High-Scoring Formulas To Answer The Ielts Speaking Questions bao gồm 31 công thức trả lời các câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS Nói. Cuốn sách này sẽ giúp bạn nhanh chóng cải thiện sự “gà mờ” của mình khi đối mặt với giám khảo trong phòng thi thực tế.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay