101 Helpful Hints For Ielts: General Training

SKU: 1593599838
Chia sẻ:

30.000

101 Helpful Hints For Ielts: General Training dành cho những học viên chuẩn bị cho phiên bản IELTS Tổng quát ít đòi hỏi hơn.

Các bài kiểm tra thực hành được viết theo format đề thi IELTS hiện hành và độ khó tăng dần khi học viên tiến bộ qua cuốn sách. Cuốn sách cung cấp nhiều hơn bốn bài kiểm tra thực hành được bao gồm.

101 Helpful Hints For Ielts: General Training bao gồm Phần Trợ giúp mở rộng, bao gồm bốn Bài kiểm tra phụ của kỳ thi IELTS.

Chính sách đổi trả
Các câu hỏi khác Xem thêm
Số lượng :
messMessenger zaloChat Zalo callGọi ngay